Pojištění CK

CK Jitka Navrátilová – JiNA má ve smyslu ustanovení zákona č.159/1999 Sb.a zákona č.37/2004 Sb.uzavřené u pojišťovny UNION a.s. povinné pojištění záruky pro případ úpadku CK.

V případě pojistné události ve smyslu pojistných podmínek a pojistné smlouvy UNION poisťovňa a.s.:

 1. poskytne zákazníkovi pojistné plnění ve výši ceny neposkytnutého zájezdu, maximálně však do výše uhrazené ceny za zájezd a nebo uhrazené zálohy za zájezd
 2. zabezpečí přepravu, pokud je tato přeprava součástí zájezdu, včetně nevyhnutného ubytování a stravování do doby odjezdu v prípadě, že zákazníkovi nebude poskytnuta ním uhrazená přeprava z místa pobytu v zahraničí na území České republiky
 3. uhradí rozdíl mezi uhrazenou cenou zájezdu a cenou částečně poskytnutého zájezdu

Zákazník je povinný oznámit UNIONU vznik škodné události ve lhůtě 2 měsíců ode dne, v němž měl být zájezd skončen podle cestovní smlouvy, jinak nárok na pojistné plnění zanikne ve smyslu § 47, odst. 4 Zákona č. 37/2004 Sb.o pojistné smlouvě.

Doba platnosti pojistné smlouvy

 • č. 1161553: 30.01.2007 – 31.10.2007
 • č. 1161747: 01.11.2007 – 31.10.2008
 • č. 1161862: 01.11.2008 – 31.10.2009
 • č. 1161993: 01.11.2009 – 31.10.2010
 • č. 1162132: 01.11.2010 – 31.10.2011
 • č. 1162320: 01.11.2011 – 31.10.2012
 • č. 1162466: 01.11.2012 – 31.10.2013
 • č. 1162697: 01.11.2013 – 31.10.2014